Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 
INFORMACJA
O ZMIANIE DNI PRACY URZĘDU
 
 

      Na podstawie Decyzji Nr 158/MON z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od służby i pracy żołnierzy zawodowych oraz pracowników, a także Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej zmianie ulegną dni urzędowania Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu w miesiącach maj i czerwiec 2016 r.:

 - w dniu  27 maja 2016 r. (piątek): WKU będzie nieczynne
 - w dniu  4 czerwca 2016 r. (sobota): WKU  będzie  czynne  od  godz. 7.30
do godz.15.30.

   _______________________________________

 _______________________________________

UWAGA!!!
Ochotnicy zainteresowani służbą w
Obronie Terytorialnej
pr
oszeni są o kontakt z WKU pod numerami tel.:

 • 261 656 153
 • 261 656 143
 • 261 656 113
_______________________________________

_______________________________________
UWAGA !!!
TRWA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
_______________________________________

 Nowy portal informacyjny przyjazny obywatelom:
OBYWATEL.GOV.PL

_______________________________________

UZUPEŁNIENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH

_______________________________________

 Witamy na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.
     Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu jest terenowym organem administracji wojskowej (należącej do administracji rządowej - niezespolonej). Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.
Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu należy między innymi:

 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.


Obszar administrowany przez WKU we Wrocławiu swoim zasięgiem obejmuje powiaty:

 •     milicki
 •     oleśnicki
 •     oławski
 •     strzeliński
 •     wrocławski
 •     średzki
 •     trzebnicki
 •     miasto Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _______________________________________

 

 

WKU we Wrocławiu posiada zgodę autorów zdjęć na ich publikację na stronie komendy. Materiały graficzne pochodzą z zasobów WKU we Wrocławiu, stanowią materiały promocyjne MON lub są materiałami ogólnodostępnymi (np. logo miast i instytucji).