Strona Główna BIP Strona Główna
OFERTA PRACY
 

Oferty pracy:

LISTA KANDYDATEK
ZAKWALIFIKOWANYCH DO NASTĘPNEGO ETAPU NABORU

  NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTROWANIA REZERWAMI

Ogłoszenie o naborze nr 31136 z dnia 25 lipca 2018 r.


Lp. imię nazwisko
1 Aleksandra CIUPA
2 Marta OSZEK
3 Aleksandra PRZYGODA
4 Justyna SZCZEPAŃSKAOGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
na stanowisko Referenta ds. obiegu informacji niejawnych
nr 27131 z dnia 15.05.2018 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
na stanowisko inspektora ds. środków transportowych
nr 22890 z dnia 06.02.2018 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
na stanowisko referenta ds. administrowania rezerwami
nr 21729 z dnia 06.02.2018 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na stanowisko referenta ds. administrowania rezerwami
nr 21092 z dnia 23.01.2018 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
na stanowisko referenta ds. środków transportowych i maszyn

nr
20217 z dnia 05.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
na stanowisko Młodszego Informatyka

nr
20213 z dnia 05.01.2018 r.
 
 
 
SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (art. 13 RODO)