Strona Główna BIP Strona Główna
ĆWICZENIA I KURSY WOJSKOWE
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku.


Kursy oficerskie w korpusach osobowych: Żandarmerii Wojskowej,
Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej, Medycznym w 2018 roku
(.pdf)

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych
rezerw oficerskich i podoficerskich

na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP
oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych
Sił Zbrojnych RP
 
Decyzję o skierowaniu na kurs podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień zgodnie z kwalifikacjami najbardziej zgodnymi z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych.

Na kursy oficerskie i podoficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy:
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,
 • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej – kat. „ A”,
 • pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne,
 • będą przebywać na przydziale mobilizacyjnym przez okres kolejnych minimum 10 lat,
 • posiadają specjalność wojskową (SW) lub wykształcenie i kwalifikacje zawodowe o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową (SW), w której będą szkoleni,   
 • posiadają wykształcenie średnie w przypadku kursów podoficerskich i wyższe w przypadku kursów oficerskich;
 • na kursy przekwalifikowania kierowani są wyłącznie oficerowie.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować:
 • osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego,
 • posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową (SW), w której będą szkoleni.

Na kursy podoficerskie w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się:
 • kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego,
 • posiadających wykształcenie co najmniej średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową (SW), w której będą szkoleni.

  

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu.

  

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu udzielają pracownicy Sekcji Uzupełnień:
pok.  304,
tel. 261 656 144, 261 656 115.