Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia i kursy wojskowe
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2015 roku.

 

 

KURSY OFICERSKIE

Na kursy oficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych, posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji uznaje się SW , w której żołnierze rezerwy odbyli czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera.

Na kursy kieruje się żołnierzy rezerwy najmłodszych wiekiem , którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas.

 

KURSY PODOFICERSKIE

Na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych, ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową.

Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mogą być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania można powoływać pozostałych  żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

Na kursy kieruje się żołnierzy rezerwy najmłodszych wiekiem , którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas.

 

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu
udzielają pracownicy Sekcji Uzupełnień:
pok.  6-7,
tel. 261 656 144, 261 656 115.