Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia i kursy wojskowe
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2016 roku.

 

 

KURSY OFICERSKIE

Na kursy oficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych, posiadających wykształcenie wyższe i odbyli czynną służbę wojskową. Ponadto nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym długoletnie przebywanie na przydziale mobilizacyjnym.

Jako kryterium kwalifikacji uznaje się SW, w której żołnierze rezerwy odbyli czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera.

 

KURSY PODOFICERSKIE

Na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową. Ponadto nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym długoletnie przebywanie na przydziale mobilizacyjnym.

Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania można powoływać pozostałych  żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

Na kurs podoficerski w korpusach osobowych: Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

 

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu
udzielają pracownicy Sekcji Uzupełnień:
pok.  304,
tel. 261 656 144, 261 656 115.