Strona Główna BIP Strona Główna
ĆWICZENIA I KURSY WOJSKOWE
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2017 roku.

Podział limitu na kursowe przeszkalanie rezerwy w 2017 r. (.pdf)

Wniosek o powołanie do odbycia kursowego przeszkolenia wojskowego (.doc)

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu przyjmuje wnioski o powołanie na kurs oficerski przeszkalania kadr rezerwy:

 • w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44A-C

Wnioski o powołanie na ww. kurs przyjmowane będa do 14 kwietnia 2017 r. od:

 • żołnierzy rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują w rejestrze karanych;
 • osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują w rejestrze karanych.

Wyżej wymienione kursy odbędą się w terminie 21.08.2017 r. - 17.11.2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

 • Decyzję o skierowaniu na kurs podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień zgodnie z kwalifikacjami najbardziej zgodnymi z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych.
 • Na kursy kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej a ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez okres minimum 10 lat.
 • W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia lub możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, Wojskowy Komendant Uzupełnień podejmuje decyzję o ewentualnym skierowaniu kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie po zakończonym szkoleniu  nie stanowi podstawy do powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej. Niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.
 • Na kursy doskonalenia pierwszeństwo mają żołnierze rezerwy po służbie zawodowej w stopniu porucznika.
 • Na kursy przekwalifikowania kierowani są oficerowie.

KURSY OFICERSKIE:

 • Na kursy oficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową (SW) lub posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi.
 • Na kursy oficerskie w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową (SW), w której będą szkoleni.
 • Na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera.

KURSY PODOFICERSKIE:

 • Na kursy podoficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową (w pierwszej kolejności tych, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie specjalności wojskowej (SW) lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni.
 • Na kurs podoficerski w korpusach osobowych: Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową (SW), w której będą szkoleni.

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu udzielają pracownicy Sekcji Uzupełnień:
pok.  304,
tel. 261 656 144, 261 656 115.