Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

Elektroniczna skrzynka podawcza WKU we Wrocławiu na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, który umożliwia obywatelom i innym podmiotom załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu.

Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej  ePUAP WKU  we Wrocławiu obywatele mogą przesłać:

Aby przesłać do WKU pismo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem. W celu uzyskania profilu zaufanego należy zarejestrować się na platformie ePUAP jako jej użytkownik i wygenerować wniosek o nadanie profilu zaufanego.
W czasie 14 dób  od momentu wygenerowania wniosku należy zgłosić się do jednego z urzędów potwierdzających profil zaufany z dokumentem tożsamości. Wykaz urzędów potwierdzających PZ w kraju i za granicą (w ambasadach i konsulatach RP) znajduje się na stronie:
Profil zaufany (PZ) to elektroniczne dane osoby posiadające konto użytkownika na platformie ePUAP, które pozwalają na jego identyfikację  Mając swój PZ można podpisywać pisma urzędowe wysyłane drogą elektroniczną. W tym zakresie PZ jest bezpłatna alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Niektóre banki (np. Inteligo lub PKO BP S.A.) umożliwiają swoim klientom uzyskanie PZ bez wizyty w punkcie potwierdzającym.
Załączniki wysyłane wraz z dokumentem przesyłanym poprzez ePUAP powinny być w jednym z formatów: .rtf., .doc, .docx, .xls, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf. Załączniki można przesłać spakowane do formatu .zip. Łączna ich wielkość nie może przekroczyć 3 MB.

W celu wysłania podania za pomocą formularza ePUAP należy zalogować się do systemu ePUAP, wybrać z katalogu spraw grupę „Bezpieczeństwo narodowe” a następnie podgrupę „Spełnianie powszechnego obowiązku obrony”, wybrać adresata: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu (doradzamy wyszukiwanie za pomocą kodu pocztowego: 50-984), wypełnić formularz, dołączyć wymagane lub fakultatywne załączniki i wysłać formularz podpisując go profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwaga: w przypadku problemów z edycją formularzy ePUAP należy odpowiednio skonfigurować przeglądarki internetowe:
Firefox:
1. otworzyć przeglądarkę
2. w polu adresu wpisać: about.config
3. wyszukać wpis „pdfjs.disabled”
4. zmienić wartość z „false” na „true”
5. zrestartować przeglądarkę
Chrome:
1. otworzyć przeglądarkę
2. w polu adresu wpisać: chrome://plugins/
3. wyszukać wpis „Chrome PDF Viewer” I nacisnąć “Wyłącz”
4. wyszukać wpis „Adobe Reader” i nacisnąć „Włącz”
5. zrestartować przeglądarkę