Strona Główna BIP Strona Główna
» Organizacje i stowarzyszenia
 

Jednostki organizacyjne i stowarzyszenia działające na rzecz
weteranów działań poza granicami państwa:


Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

ul. Puławska 6a

00-909 Warszawa

www.centrum-weterana.mon.gov.pl

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

ul. Wawrzyniaka 5

70-393 Szczecin

www.stowarzyszenierannych.pl

 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

ul. 29 Listopada 1

00-904 Warszawa

www.skmponz.pl

Koło nr 5 we Wrocławiu

ul. Pretficza 24

50-984 Wrocław

ppłk w st. spocz. Jerzy Lesicki

tel. 605 431 130

e-mail: jerzylesicki@o2.pl

 

Fundacja „10 kwietnia” - pomocy dzieciom poszkodowanych żołnierzy

Al. Jana Pawła II 24, lok. 107

00-133 Warszawa

 

Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

53-638 Wrocław

skr. poczt. 57060

zarzad@zrzeszenieweteranow.pl

www.zrzeszenieweteranow.pl