Strona Główna BIP Strona Główna
» Kontakt
 

Informacje dotyczące systemu pomocy rodzinom
zmarłych żołnierzy i pracowników wojska
oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska,
a także weteranom można uzyskać w:

 WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ WE WROCŁAWIU
ul. Gajowicka 118

50 -984 Wrocław


www.wroclaw.wku.wp.mil.pl

Pani Anna KACZMAREK - TEL. 261 656 154

 

Informacje w sprawie możliwości uzyskania zaświadczenia stanowiącego podstawę ubiegania się o status weterana można uzyskać pod nw. numerami telefonu w zależności od wieku zainteresowanego:

 •  Szeregowi do 55 r.ż.:

  • roczniki parzyste: 261 656 125
  • roczniki nieparzyste: 261 656 124

 • Szeregowi powyżej 55 r.ż.: 261 656 146

 • Podoficerowie i oficerowie do 63 r.ż.:

  • roczniki parzyste: 261 656 125
  • roczniki nieparzyste: 261 656 124

 • Podoficerowie i oficerowie powyżej 63  r.ż.: 261 656 146

 

Żołnierze rezerwy, którzy ukończyli 80 r. ż. oraz pracownicy cywilni wojska składają wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach
poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej do:

WOJSKOWEGO BIURA HISTORYCZNEGO
ul. Pononierów 2A
00 – 910 WARSZAWA

 


 TELEFONICZNA INFOLINIA DLA WETERANÓW
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ
:

   • 261 874 321

   • 261 845 087

   • 261 874 111

   • 261 846 706


Informacje dotyczące ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych
oraz statusu i uprawnień weterana i weterana poszkodowanego można znaleźć m.in. na stronach internetowych
:
www.mon.gov.pl
www.facebok.com/weterani
www.centrum-weterana.mon.gov.pl
www.stowarzyszenierannych.pl
www.skmponz.pl

 

Pytania dotyczące ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy można kierować na adres e-mail: weteran@mon.gov.pl oraz na profilach :

Facebook: www.facebok.com/weterani

Twitter: weteran_pl

 


Informacje w zakresie przysługujących świadczeń opieki zdrowotnej
weteranom i weteranom poszkodowanym można uzyskać w:

Departamencie Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
– Wydział Polityki Zdrowotnej
:
tel. (22) 508 18 66
tel. (22) 508 18 93

Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia
ul. Królewska 1
00 - 909 Warszawa
tel.
261 873 046

W woj. dolnośląskim  konsultantami ds. poszkodowanych w misjach
poza granicami państwa w NFZ są
:

p. Maciej Stępniewski, tel. (71) 797-94-36

e-mail: mstepniewski@nfz-wroclaw.pl
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław