Strona Główna BIP Strona Główna
- Akty prawne
 
Wydanie duplikatu książeczki wojskowej - wykaz aktów prawnych

 

 • Art. 54 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2017 poz. 1430 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r.
  (Dz.U. 2004 nr 212 poz. 2154
  z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r.
  (Dz.U. 1992 nr 51 poz. 233
  z późn. zm.)

 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
  (Dz.U. 2018 poz. 1044
  )