Strona Główna BIP Strona Główna
» Szkoły podoficerskie
 

Nabór do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r.
 w grupie osobowej:
•    ruchu lotniczego
•    inżynieryjno- lotniczej

Na podstawie Decyzji Nr 95/MON
z dnia 25 lipca 2018 r.
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ustalił limit i warunki przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Dz. Urz. z 2018 r., poz. 104 (link)

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski
do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 20 sierpnia 2018 r.
Limit przyjęć w 2018 r. w grupie osobowej:
•    ruchu lotniczego wynosi 6 miejsc
•    inżynieryjno- lotniczej wynosi 50 miejsc.
(Regulamin Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych: http://spsp.wp.mil.pl/pl/50.html)


 
 
Wykaz szkół podoficerskich

 

 

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Wojska Polskiego 86

61-716  POZNAŃ

www.spwl.wp.mil.pl

tel. 261 575 070
SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5

08-521 DĘBLIN

spsp.wp.mil.pl

                                         tel. 261 519 778

     
SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ

Lędowo 1 N

76-271 USTKA

www.spustka.mw.mil.pl/

                                    tel. 261 231 531