Strona Główna BIP Strona Główna
» Szkoły podoficerskie
 

Nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2018 r. 

w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych

Na podstawie Decyzji Nr 53/MON

z dnia 10 maja 2018 r.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

ustalił limit i warunki przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Dz. Urz. z 2018 r.poz.59


Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 31 maja 2018 r.

Limit przyjęć w 2018 r. w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych wynosi 31 miejsc.

 

Wykaz szkół podoficerskich

 

 

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Wojska Polskiego 86

61-716  POZNAŃ

www.spwl.wp.mil.pl

tel. 261 575 070
SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5

08-521 DĘBLIN

                                         tel. 261 519 778
SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ

Lędowo 1 N

76-271 USTKA

www.spustka.mw.mil.pl/

                                    tel. 261 231 531