Strona Główna BIP Strona Główna
» Akademie i szkoły oficerskie
 

Wykaz akademii i szkół oficerskich

 


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 Gdynia

ul. Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

tel. 261 262 735

tel. 261 262 712WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

www.wat.edu.pl

tel. 261 837 938,

tel. 261 837 939,

tel. 261 837 956

 


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Dywizjonu 303 nr 12

08-521 Dęblin

www.wsosp.deblin.pl

tel. 261 517 733

 


AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


 ul. Czajkowskiego 109

51-147 WROCŁAW

www.awl.edu.pl

tel. 261 658 151

tel. 261 658 576

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY

(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej)

al. Kościuszki 4

90-419  ŁÓDŹ

www.umed.pl

tel. 42 639 39 18