Strona Główna BIP Strona Główna
» Terminy i miejsca egzaminów
 

 Terminy i miejsca kwalifikacji

 

 

 


Kwalifikacje dla kandydatów na szeregowych zawodowych
w 5 pułku inżynieryjnym w Szczecinie

  

Jeśli jesteś żołnierzem rezerwy i chciałbyś swoje życie związać z mundurem,

zgłoś się na kwalifikacje do 5 pułku inżynieryjnego w Szczecinie

(Podjuchy ul. Metalowa 39).

 

Kwalifikacje dla kandydatów na szeregowych zawodowych prowadzone są w każdą środę, w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).


Kandydaci na szeregowych zawodowych, w dniu kwalifikacji powinni:

- mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w służbę przygotowawczą;

- posiadać:

 • stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych,

 • dowód osobisty,

 • życiorys (CV),

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF-u lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);

 • dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.

 


 

NABÓR KANDYDATÓW NA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
I STARSZYCH SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
W 17 WIELKOPOLSKIEJ BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ
W MIĘDZYRZECZU

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu
prowadzi kwalifikacje dla szeregowych zawodowych i starszych szeregowych
zawodowych w każdy wtorek do godz. 8.00 (Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17)

Jeśli nie lubisz nudy i nie boisz się wyzwań to spróbuj swoich sił jako szeregowy zawodowy lub starszy szeregowy zawodowy.

ŻEBY ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM 17WBZ MUSISZ POSIADAĆ:

odbytą służbę przygotowawczą i służbę w NSR lub odbytą zasadniczą służbę wojskową
i ukończone gimnazjum.


CO OFERUJE CI ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA W 17WBZ?

1.    Wynagrodzenie podstawowe.

2.    Dodatki do wynagrodzenia:

 • dodatkowe uposażenie roczne (trzynasta pensja);
 • dodatek mieszkaniowy za brak kwatery służbowej lub zakwaterowanie w pokoju internatowym, a dla żołnierzy w związku małżeńskim mieszkanie służbowe;
 • zasiłek na zagospodarowanie mieszkania - jedna miesięczna pensja po podpisaniu drugiego kontraktu;
 • równoważnik mundurowy;
 • raz w roku gratyfikacja urlopowa - na żołnierza oraz każdego uprawnionego członka rodziny;
 • należności z tytułu pełnienia służby dyżurnej;
 • nagrody uznaniowe i zapomogi;
 • po każdych trzech latach służby dodatek zwiększa się o 3% kwoty uposażenia zasadniczego.

3. Pozostałe korzyści to:

 • urlop wypoczynkowy - 26 dni w roku;
 • urlop nagrodowy - do 12 dni w roku;
 • urlop okolicznościowy - do 5 dni;
 • możliwość wyjazdu na misję pokojową;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach wymagań przypisanych do danego stanowiska.

 
 

JESTEŚ ZDECYDOWANY, SPEŁNIASZ WARUNKI,
PRZYJEDŹ NA KWALIFIKACJĘ!

Zabierz ze sobą niżej wymienione dokumenty:

 • dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową);
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, nabyte uprawnienia i posiadane umiejętności;
 • strój sportowy;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do egzaminu z wychowania fizycznego.