Strona Główna BIP Strona Główna
REKONWERSJA
 
Szczegółowych informacji w powyższych sprawach udziela
osoba odpowiedzialna za realizację podstawowych przedsięwzięć rekonwersyjnych
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu:

Pani Elżbieta Kulwicka

Tel. 261 656 146,  pok. 204
 

Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Wrocławiu

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego

Tel. 261 656 007

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu

ul. Obornicka 128a

Tel. 261 656 720  do 724

e-mail: oazwroclaw@ron.mil.pl

strona internetowa: oazwroclaw.wp.mil.pl


 

Zasady udzielania pomocy i formularze dokumentów aplikacyjnych do pobrania ze strony: 

www.oazwroclaw.wp.mil.pl

 

Informacja o realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego szkoleniach finansowanych ze środków UE znajduje się na stronie: