Strona Główna BIP Strona Główna
» Legia Akademicka
 

Legia Akademicka – Przygoda – Prestiż – Przyjaźń

     Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w lipcu 2017 roku zawarło porozumienie, które uruchomiło pilotażowy Programu „ Legia Akademicka”. Program skierowany jest do studentów, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obronności i wojskowości.  Studenci dzięki szkoleniu zdobędą wiedzę min. z  zakresu realizacji misji SZ RP, zależności między elementami systemu obronnego RP  oraz otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym.  Po zaliczeniu części teoretycznej w trakcie trwania roku akademickiego i złożeniu wniosku o powołanie na ćwiczenia wojskowe, podczas  przerwy wakacyjnej student obywa część praktyczną  szkolenia   w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.  Szkolenie praktyczne odbywa się w dwóch turach po 6 tygodni każda, natomiast każda tura składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego  - 21 dni  - zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi
  • moduł szkolenia podoficerskiego  - 21 dni - zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy

Za każdy dzień szkolenia poligonowego student otrzyma 91,20 zł.

 

Na terenie administrowanym przez WKU we Wrocławiu w projekcie biorą udział:

  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki

 

Lista wszystkich uczelni uczestniczących w programie „ LEGIA AKADEMICKA" dostępna jest tutaj : link

Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego  „Legia Akademicka” dostępny tutaj: link