Strona Główna BIP Strona Główna
KIEROWNICTWO WKU
 
KIEROWNICTWO
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
WE WROCŁAWIU

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
WE WROCŁAWIU

ppłk Bolesław ZAWADZKI

 

ZASTĘPCA
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
WE WROCŁAWIU

SZEF WYDZIAŁU PMiAR

mjr Norbert SARNECKI

 

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

mjr Mariusz KOTAS