Strona Główna BIP Strona Główna
» Udostępnianie informacji publicznej
 

Udostępnianie informacji publicznej

 

 

 

Realizacja wniosków
Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.


Adres korespondencyjny:
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
ul. Gajowicka 118
50-984 Wrocław

Telefon:  261 656 100
Fax:  261 656 133
e-mail:
wkuwroclaw@ron.mil.pl


Złożenie wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w dowolnej formie:

  • dostarczony osobiście.


W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.


Terminy

 

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.


Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie nieprzetworzonej informacji publicznej.